Privatläkare - All information om Privatläkare
Vaccin

Vaccin är ett ämne som oftast sammansätts av avdödat, avgiftat eller försvagat smittämne (virus eller bakterier) som injekteras in i kroppen för att imunförsvaret ska bygga upp antikroppar.

Lagkrav på vaccinering

Fram till 1975 var det lagkrav på att alla i Sveige skule vaccinera sig mot smittkoppor men det togs bort i samband med att smittkoppor ansågs utrotad. Idag finns det inga krav på att människor i Sverige.

Grundvaccinering

De flesta yngre svenskfödda personerna i Sverige har en bra grundvaccinering från barnavårdscentral och skola.

Polio

Personer födda 1960 eller senare bör ha fått 4 vaccinationer mot polio. Personer födda före 1960 bör ha fått minst 5 poliovaccinationer. Resor till tropiska länder kan en ytterligare poliovaccination behövas i vissa fall.

Stelkramp och Difteri

Stelkramp och Difteri

De flesta personer födda efter 1950 har grundskydd mot stelkramp och difteri efter en trippel- eller dippelvaccinationen. Grundskyddet ges under 3 tillfällen innan 2-års åldern. Grundskyddet mot stelkramps- och difteri skall sedan förnyas efter 10 årsålder. Därefter bör stelkrampsskyddet fyllas på efter omkring 30 års. Difteriskyddet bör förnyas vart 20:e år.

Personer födda innan 1950 kan inte räkna med att ha ett fullgott skydd mot stelkramp- och difteri eftersom det inte fanns något vaccinationsprogram för detta tidigare.

Hepatit A - Smittsam gulsot

Hepatit A

Hepatit A förorsakas av virus och sprids främst via avloppsförorenat vatten. I stort sätt drabbas endast människor av Hepatit A och sjukdommen förekommer främst i länder med dålig dricksvatten. Hepatit A kan också smitta mellan människor eller via mat. I Sverige förekommer omkring 100 fall per år varav cirka 50% har smittats i Sverige.

Hepatit A är en leverinflammation som kännetecknas av illamående, feber, trötthet ibland kräkningar och även uppträder gulhet i huden för vissa. Urinet blir mörktfärgat och avföringen kan bli ljus.

Hepatit A läker relativt lätt och ger inga kvarvarande symptom och dödligheten är mindre än 1%.

Ett vanligt vaccin mot Hepatit A är Twinrix® som tillverkas av GlaxoSmithKline AB och skyddar både mot Hepatit A och Hepatit B. Epaxal® som tillverkas av Crucell och även Havrix® som också tillverkas av GlaxoSmithKline skyddar mot Hepatit A.

Hepatit B - Gulsot

Hepatit B orsakas av virus som sprids via sexuell kontakt eller blod. Hepatit B har stor spridning i världen och i delar av Asien och Afrika är upp till 20 % smittade.

Hepatit B leverninflammation som kan ge upphov gulaktig hy, besvärande trötthet och tappad aptit. Infektionen läker oftast utan några men, men cirka 5% vuxna kan få kronisk leverinflammation som kan vara smittsam. Barn har betydligt större risken för kronisk leverinflammation.

Ett vanligt vaccin mot Hepatit B är Enerix® från GlaxoSmithKline AB Även T och skyddar både mot Hepatit A och Hepatit B. Även Twinrix® från GlaxoSmithKline AB används i Sverige och det skyddar både mot Hepatit B men också mot Hepatit A.

Kolera och turistdiarré

Kolera är en mycket allvarlig sjukdom med hög dödlighet om den inte behandlas. Kolera sprids normalt via förorenat via dricksvatten och epidemier kan uppträda i efterverkningarna av t.ex. jordbävningar och i vissa fall även efter översvämningar.

Symtomen är akuta magproblem med mycket riklig och vattnig avföring och ibland även kräkning. Detta leder till snabb uttorkning vilket kan ge cirkulationskollaps. Allvarlig och obehandlad kolera kan leda till döden inom några få timmar. Vid större utbrott av kolera kan 50% dödlighet uppstå om det inte behandlig sätts in.

Dukoral® från Crucell är ett drickbart och det enda godkända koleravaccinet som skyddar till viss del mot kolera och av kolera orsakad magsjuka som ibland kallas turistdiarré.

Tyfoid

Tyfoid

Tyfoid eller Tyfoidfeber är en allvarlig sjukdom men för svenskar sällsynt sjukdom orsakad av en salmonellabakterie. Tyfoid smittar genom intag av genom förorenat vatten eller smittad mat i tropiska eller subtropiska länder.

Symtomen uppkommer normalt 10-14 dagar efter att man smittats och brukar vara huvudvärk, hög feber, musklervärk och även diarré kan förekomma.

Typherix® från GlaxoSmithKline är det vaccin som används och det ger ett visst skydd mot tyfoid.

Stelkramp - Tetanus

Stelkramp är infektionssjukdom orsakad av sår som obehandlad ofta leder till döden. I Sverige förekommer något enstaka fall varje år.

Sjukdomen ger smärtsamma och krampliknande muskelsammandragningar. Dess uppträder först i ansiktet, nacken och sprider sig till bål, armar och ben.

De vaccin som finns mot stelkramp är mycket bra, i det närmaste 100%-iga.

 • Boostrix® är ett vaccin från GlaxoSmithKline mot stelkramp, difteri, kikhosta och polio.
 • diTeBooster från SSI är ett kombinerat stelkramp och difterivaccin.
 • Infanrix® från GlaxoSmithKline är ett kombinerat vaccin mot stelkramp, difteri, kikhosta, hepatit B, polio och Haemophilus typ b.
 • Pentavac® från Sanofi Pasteur MSD är ett kombinationsvaccin mot stelkramp, difteri, kikhosta, polio och Haemophilus typ b.
 • Tetravac® från Sanofi Pasteur MSD är ett kombinationsvaccin mot stelkramp, difteri, kikhosta och polio.
 • Triaxis® från Sanofi Pasteur MSD är ett vaccin mot stelkramp, difteri och kikhosta.

Difteri - Äkta Krupp

Difteri är en mycket allvarlig svalginfektion som orsakar dödsfall i 5-10% av fallen om difterin inte behandlas.

Symtomen brukar uppträda efter 2-5 dagar efter smittotillfället. Difteri kan i början likna vanlig halsfluss och vid allvarlig difteri får man dock tjocka beläggningar i luftrör och svalg. Andningsproblemen kan t.o.m. bli så stora att man kvävs.

Difteri i Sverige är mycket ovanligt eftersom nästan alla vaccinerar sig mot difteri. De vaccin som används mot bland annat difteri ger ett mycket gott skydd.

 • Triaxis® från Sanofi Pasteur MSD är ett vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta.
 • Pentavac® från Sanofi Pasteur MSD är ett kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus typ b.
 • Tetravac® från Sanofi Pasteur MSD är ett kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.
 • diTeBooster från SSI är ett kombinerat difteri och stelkrampsvaccin.
 • Boostrix® är ett vaccin från GlaxoSmithKline mot difteri, kikhosta, stelkramp och polio.
 • Infanrix® från GlaxoSmithKline är ett kombinerat vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och Haemophilus typ b.

Polio - Barnförlamning

Polio

Polio var mycket vanlig i Sverige första delan av 1900-talet. Tusentals fall rapporterades vid de större utbrotten och ända upp till 3000 kunde få bestående förlamningsskador under ett utbrotts år.

Polio kan sägas vara en "isbergssjukdom", där det på varje enskilt förlamningsfall kanske går ett hundratal smittade utan egentliga symtom. De flesta poliosmittade får inga symtom alls eller mycket lindriga influensasymptom och endast en liten del av de smittade får förlamningar.

Vaccination mot polio infördes 1965 i barnvaccinationsprogrammet. Polio är numera en mycket ovanlig sjukdom eftersom vaccinet ger ett mycket bra skydd.

 • Pentavac® från Sanofi Pasteur MSD är ett kombinationsvaccin mot polio, difteri, stelkramp, kikhosta och Haemophilus typ b.
 • Tetravac® från Sanofi Pasteur MSD är ett kombinationsvaccin mot polio, difteri, stelkramp och kikhosta.
 • Boostrix® är ett vaccin från GlaxoSmithKline mot polio, difteri, kikhosta och stelkramp.
 • Infanrix® från GlaxoSmithKline är ett kombinerat vaccin mot polio, difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B och Haemophilus typ b.

Malaria

Malaria är en extremt utbredd sjukdom i tropiska och subtropiska delen av världen. Malaria sprids via myggor och har funnits mycket lång tid. På senare år har malariamyggan haft goda möjligheter att föröka sig tack vara konstbevattning. Varje år dör flera miljoner människor i malaria.

Symtomen är illamående, huvudvärk, feber och muskelvärk. Medvetslöshet kan uppstå, även svåra diarréer och/eller utveckla chock.

Det finns inget vaccin mot malaria utan myggmedel, myggnät och långärmade tröjer ger ett visst skydd. Profylaktisk behandling är att rekommendera vid längre resor.

 • Lariam® från Roche är tabletter som tas några veckor innan resan och sedan en gång per vecka under resan och t.o.m. fyra veckor efter hemkomst.
 • Klorokinfosfat tabletter börjar tas en gång per vecka från det man anländer till malariaområdet och man fortsätter ta tabletterna t.o.m. fyra veckor efter hemkomst.
 • Malarone® från GlaxoSmithKline tas dagligen under resan och minst 5 dagar efter hemkomst.
 • Doxyferm från Nordic Drugs löses i vatten eller sväljs hela och intas dagligen från det man anländer området. Kuren fortsätter fyre veckor efter man lämnat malariaområdet.

Japansk encefalit

Japansk encefalit är en typ av hjärninflammation som är orsakad av virus. Japansk encefalit förekommer i Sydostasien, främst Vietnam och sprids via myggor. Symtomen är feber, huvudvärk och kräkningar. I allvarligare fall kan även medvetslöshet infinna sig. Japansk encefalit har hög dödligheten och även bestående skador kan uppstå.

IXIARO® från Crucell är det vaccin som används i Sverige mot japansk encefalit

Fästingencefalit - FSME/TBE

Fästingencefalit

Fästingencefalit, TBE är en virussjukdom som kan orsaka hjärninflammation. I Svergie är främst östra kustområdet drabbat från Gävleborg och söderut. Även delar av Mälaren och längre inåt landet börjar TBE förekomma. Sjukdomen finns dessutom på Åland, Ryssland, de baltiska länderna och centraleuropa, främst Österrike.

Personer som ofta får fästingar och bor i utsatta områden bör vaccineras.

FSME-IMMUN från Baxter är ett vaccin som ger en mycket god skyddseffekt mot TBE. Tre grunddoser behövs första året och därefter en dos var tredje till femte år.

Gula Febern

Gula Febern är en mycket allvarlig, men för turister ganska sällsynt infektionsjukdom som finns i tropikerna och smittar främst via myggstick. Gula febern kan liknas vid influensa, men vid allvarliga fall fås hög feber och inre blödningar, njursvikt och hjärninflammation kan förekomma.

Vissa länder har krav på att kunna uppvisa vaccinationsintyg mot gula febern före inresa, ifall man kommer resande från eller varit i ett smittat område tidigare. Ett läkarintyg (vaccinationshäfte) bör medtas efter att man besökt ett område där gula febern förekommer. Intyget ska följa det utseende som WHO har bestämt och vara försett med vaccinationsinrättningens officiella stämpel för vaccination mot gula febern.

Stamaril® från Sanofi Pasteur MSD är det vaccin som används för att skydda sig mot gula febern.

Meningokockinfektion - Epidemisk hjärnhinneinflammation

Epidemisk hjärnhinneinflammation kallas även smittsam hjärnhinneinflammation och är en bakteriesjukdom som smittar lätt genom nära kontakt. Meningokockinfektion förekommer i hela världen men förekommer främst västra och centrala Afrika söder om Sahara.

Symtomen kommer snabbt och kännetecknas av svår huvudvärk och feber, illamående och kräkningar, känslighet för ljus och nackstyvhet. Även kramper eller medvetslöshet kan förekomma.

Vaccin finns som skyddar mot grupperna A, C, Y samt W-135 av meningokocker.

 • Menveo® från Novartis Vaccines Srl skyddar mot meningokocker av grupperna A, C, W135 samt Y.
 • Meningovax A+C från Sanofi Pasteur MSD använders tidigare för skydd mot grupperna A och C.

Tuberkulos

Tuberkulos är en mycket spridd infektionssjukdom och cirka 1/3 av jordens befolkning bär på tuberkulosbakterien.

Symtom vid tuberkulos är feber, avmagring och trötthet. Vid lungtuberkulos är långvarig hosta med eventeullt upphostning av slem och blod.

BCG-vaccin SSI från SSI är det vaccin som används för skydd mot tuberkulos.

Rabies - Vattuskräck

Rabies är en extremt alvarlig sjukdom som överförs främst från hunder till människor men även katter, rävar, fladdermöss och apor kan överför smittan. Dödligheten hos personer som insjuknat och utvecklat symtom är nöra 100%-ig.

Symtomen är inledningsvis ångest och oro och liknar hjärninflammation. Kramper vid sväljning s.k. vattuskräck uppstår och personen avlider normalt inom 14 dygn.

Rabies Imovax från Sanofi Pasteur MSD är det vaccin som används mot rabies. Efter tre doser erhålls en god skyddseffekt men vaccinerade personer bör ändå undvika kontakt med djur.

Vinterkräksjuka

Vinterkräksjuka är en tarm och magåkomma som orsakas av calicivirus. Vinterkräksjukan sprids normalt via direktkontakt med personer som är smittade eller indirekt t.ex. mat som hanterats av smittad person. Inkubationstiden kort, max 48 timmar.

Vinterkräksjukan börjar mycket hastigt med magont, kräkning och diarré och brukar av ta inom 3 dygn.

Det finns ännu inget vaccin mot vinterkräksjuka och viruset förändras från säsong till säsong. Forskning pågår dock på att hitta ett vaccin.