Privatläkare - All information om Privatläkare
Privatläkare

Privatläkare

Privatläkare kallas de läkare eller doktorer som arbetar på en privatpraktiserande läkarmottagning. En privatläkare behöver inte driva en egen privatklinik för att vara privatläkare utan kan även arbeta på en privatägd privatläkarmottagning. I vissa sammanhang definieras privatläkare som endast de läkare som driven en egen läkarmottagning utan någon med utbildad doktor anställd i samma läkarföretag.

Privatläkare har ofta arbetat som läkare tidigare på en vårdcentral eller sjukhus. Normalt är att privatläkaren även efter allmäntjänstgöringen specialiserat inom och praktiserat som specialistläkare under några år inom Landstingssjukvården.

Det finns privatläkare inom väldigt många professioner som t.ex.:

Privatläkarna
  • Allmänläkare inom allmänmedicin
  • Barnläkare
  • Gynekologer
  • Hudläkare
  • Onkologer
  • Psykiatriker
  • Tandläkare
  • Urologer
  • Ögonläkare
  • Öron-näsa-halsläkare

Privatläkare på privatkliniker

Det finns flera privatläkarmottagningar som har ett flertal legitimerade läkare anställda inom olika professioner som dessa privatkliniker kan fungera som vårdcentraler.Ersättning till privatläkare

Privatläkare på privatkliniker

När en privatläkare utför en undersökning eller behandling av en patient så finns det fastställda regler för hur stor ersättning privatmottagningen ska erhålla. Ersättningsnivåerna finns fastslaget i Förordningen om läkarvårdsersättning.

Privatläkare kan ingå i det fria vårdvalet.

Husläkare <=> Privatläkare

Många blandar ihop begreppen privatläkare och husläkare.

Husläkare infördes 1993 under den borgliga regeringen vilket innebar att alla hade rätt att välja vilken läkare de skulle välja och de flesta var nöjda med den vårdcentral som de tidigare hade och fick därför en dedikerad läkare på den vårdcentral som fanns närmast.

Privatläkare fanns innan husläkarreformen men eftersom fler personer valde läkare gav detta också en större marknad för de privata vårdalternativen vilket innebar att antalet privatläkare har ökat efter införande av husläkare.